Rick Taub och Ragnhild Sjögren, Församlingsgården i Östhammar, 2015-11-15

Foto Tommy Pettersson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11