Rick Taub och Ragnhild Sjögren, Församlingsgården i Östhammar, 2015-11-15

Foto Tommy Pettersson