Stöd musiklivet
i Östhammars kommun

Bli medlem i
Roslagen Swing and Sweet

Nu är programmet för våren 2019 klart efter intensivt arbete av programrådet.
Som vanligt har dom åstadkommit trevliga och varierande konserter.
Tryck på datumknapparna till höger och Du får veta mer.
Tryck här för kallelse till årsmötet.


Här ovan klickar du fram
konserterna för våren 2019

Vanligtvis håller vi till på
Societetshuset Källör

  
Uppdatering 2019-01-31
 Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-2019. Microsoft Expression Web 4.