DOKUMENT
 
   Här kan Du finna en del av klubbens dokument som kan vara av intresse.
Tryck på den rubrik Du vill veta mer om.

Klubbens stadgar från 1994 (nu gällande)
Reviderade stadgar 2019 (krävs ett till årsmöte för antagande)

Policy för personuppgiftshantering
Handlingar från årsmötet 2018
Handlingar från årsmötet 2019

Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-20194