B-O Bjurstig, Seppo Saarinen, Ina Haaga, Lars-Göran Nygren, Ulla Gille, Tommy Pettersson, Torben Gille


 

KLUBBENS STYRELSE 2016

ORDFÖRANDE: Ina Haaga
KASSÖR: Torben Gille
SEKRETERARE: Tommy Pettersson
ÖVRIGA: B-O Bjurstig, Seppo Saarinen, Ulla Gille, Lars-Göran Nygren

MEDLEMSFRÅGOR: Torben Gille
MUSIKKOMMITTÈ: Lars-Göran Nygren, B-O Bjurstig
LOTTERIER/SPONSORER: Ulla Gille, Ina Haaga
PR/TRYCKSAKER: B-O Bjurstig, Seppo Saarinen
WEBBEN: Tommy Pettersson

Med andra ord: Vi hjälps åt tillsammans för att skapa trivsamma program

Klubbens plusgiro är: 839 07 41-0                                              Design Tommy Pettersson  Östhammar 2010-2016