Ordförande
Ina Haaga

Sekreterare
Tommy Pettersson

Kassör
Torben Gille

Programkommitté
B-O Bjurstig

Programkommitté
Lars-Göran Nygren

Affischer mm
Thomas Lundin

Sponsorer mm
Ulla Gille
 
KLUBBENS STYRELSE 2020
ORDFÖRANDE: Ina Haaga    tel:073-801 80 30    epost: inadirekt@telia.com

KASSÖR: Torben Gille    tel:070-517 96 43    epost: gille.torben@telia.com
SEKRETERARE: Tommy Pettersson    tel:073-806 80 30   epost: ina.haaga@telia.com
ÖVRIGA: B-O Bjurstig,  Thomas Lundin,  Ulla Gille,  Lars-Göran Nygren
SUPPLEANTER: Stig Persson,  Mats Ola Emilsson


MEDLEMSFRÅGOR:  Torben Gille
PROGRAMKOMMITTÈ:   Lars-Göran Nygren,  B-O Bjurstig
LOTTERIER/SPONSORER:   Ulla Gille,  Ina Haaga
PR/TRYCKSAKER:   B-O Bjurstig,  Thomas Lundin
WEBBEN:   Tommy Pettersson

Med andra ord: Vi hjälps åt tillsammans för att skapa trivsamma program

Bankgiro: 5336-1937  

Swish: 123 535 778 5
Organisationsnummer: 802521-4555 (ideell förening)
   Design Tommy Pettersson  Östhammar 2010-2021