Vocado på Församlingshemmet i Östhammar 2017-04-07. Roslagen Swingandsweet.

Foto Tommy Pettersson

1
2
3
4
5
6
7
8
9