Östhammars Storband 10 årsjubileum, Societetshuset Källör 2015-09-12

Diverse foton från 2006 och framåt

Foto Tommy Pettersson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15