KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
 
  Var med och diskutera vår förenings framtid
Årsmöte kommer att hållas onsdagen den 20 februari kl 18:30 i Kulturskolans lokaler
i Frösåkersskolan, Östhammar

Lättare förtäring kommer att serveras

Anmälan till Torben Gille på tel 070-517 96 43 (Torben) eller
073-801 80 30 (Ina)
senast den 16 februariVarmt välkomna
 
Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-20215