Helst ser vi att Ni betalar via SWISH och vårt SWISH-nummer är
123 535 778 5
Det går även att betala med bankgiro men helst med SWISH
vårt bankgironummer är
5336-1937

Entréavgiften skall vara betalt senast 2 dygn efter anmälan. Om inte så tas Er anmälan bort (om inget annat överenskommits)
Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-2021