Kjell Öman, Frank Vignola, Erik Söderlind och Erik Söderlind och Leif Gus Dahlberg

Hökhuvuds Bygdegård. Foto Guy Eriksson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tommy Pettersson