HANDLINGAR FRÅN ÅRSMÖTET 2019
 

(till dokumentsidan)
   Här kan Du finna en del av klubbens dokument som kan vara av intresse.
Tryck på den rubrik Du vill veta mer om.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Val av styrelse
Årsmötesprotokoll

Förslag till reviderade stadgar

(till sajtens första
sida)
Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-20194