Stöd musiklivet bli medlem
150 kr per år
Klicka här så ser du vårens hela
program

Konserten "Vi hyllar Stevie Wonder" är uppskjuten

Konserten med Sharon Dyall, Lars Säfsund och Trio X
är ännu en gång framflyttad på grund av coronapandemin.

När den blir av är just nu omöjligt att precisera.
När vi får nytt besked läggs det ut här på webben.

Kan meddela att årsmötet har ägt rum och besluten blev såsom
föreslagits och i de synpunkter som inkom från medlemmarna fanns
inga som helst avvikelser från de föreslagna besluten.


Styrelsen för
Roslagen Swing & SweetHär ovan klickar du fram
konserterna mm för våren 2020

Dom flesta konserterna äger rum i Bygdegåren
Källör, Östhammar

Stöd musiklivet bli medlem
150 kr per år
  
Uppdatering 2021-03-03  Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-2021. Microsoft Expression Web 4