Stöd musiklivet
i Östhammars kommun

Bli medlem i
Roslagen Swing and Sweet

Alla är hjärtligt välkomna till
våra konserter
Det var ett trevligt årsmöte. Samma styrelse som tidigare. Mycket glädjande att vi fick med några supleanter samt personer till städpatrullen.
Ni som har synpunkter på föreningsfrågor, musikfrågor samt vill lämna er mailadress gå in på kontakter och skicka mail. Det är mycket värdefullt om ni skickar er mailadress till kassören så han har aktuella adresser till er.
Bra och tack för hjälpen


 Vårens program klart
Tryck på resp datum för
mer info

  
  
Uppdatering 2017-03-13
 Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-2017. Microsoft Expression Web 4.