Stöd musiklivet

i Östhammars kommun

Bli medlem i
Roslagen Swing & Sweet


Vi i styrelsen för Roslagen Swing & Sweet tackar för år 2019 och
till höger kan Du klicka på datumknapparna för att se vårens konserter 2020.
 GOTT NYTT ÅR PÅ ER ALLA


Här ovan klickar du fram
konserterna för våren 2020

Alla konserter äger rum på

Societetshuset Källör
  
Uppdatering 2020-01-09  Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-2020. Microsoft Expression Web 4